Voor veel mensen leeft de vraag wat de houding is van St. Heemkundekring Kessels Eigen t.o.v. monumentaal cultureel erfgoed. Onze statuten zijn daarover helder. Wij bemoeien ons om belangrijk erfgoed te behouden. Daarvoor volgen wij de geëigende procedures. Dat zijn overlegkanalen en werkgroepen om bij de gemeente Peel en Maas het erfgoed beleid in een gewenste richting om te buigen. Gelet op de standpuntbepaling van de gemeente na de wording van fusiegemeente Peel en Maas, heeft men vooralsnog steeds gekozen om géén verdere uitbreiding van gemeentelijke monumenten voor te staan. Dat is te betreuren. Maar dat beleid is niet snel te veranderen. Ondertussen werken veel heemkundekringen in overleggroepen om daar beweging in te krijgen maar de gemeente stelt zich in deze op het standpunt dat men vooralsnog wil uitgaan van hun bestaand beleid. Een (andere) monumentale status te bepalen voor gemeentelijke panden, bijvoorbeeld ook Veersepad 13, lopen daar ook op vast. De gemeenteraad van Peel en Maas is hierin in eerste instantie aan zet en bepalend. Om daar een andere beleidsrichting voor te bewerkstelligen dan uit te blijven gaan van ‘’bestaand beleid’’, kan door de nieuwe omgevingswet/Omgevingsvisie wellicht geboden worden. Daarom ook werken veel erfgoed instellingen uit Gemeente Peel en Maas nauw samen om daar op in te spelen. Zij willen zo komen tot een duidelijker richtinggevend beleid in deze. Maar vooralsnog is er voorlopig niet meer. Stichting Heemkundekring Kessels Eigen is ook deelnemer in die overleggen.