PERSBERICHT 25 augustus 2022 LEZING OVER DE PEEL DOOR PIET BLANKERS Helden Op dinsdag 6 september organiseert Museum Peel en Maas de lezing: De Peel aan weerszijden van de Peelrandbreuk, door auteur Piet Blankers. De lezing duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur, met halverwege een korte pauze. Vanaf circa 21.30 uur is de mogelijkheid vragen te stellen. Inloop is vanaf 19.30 uur. Voor deze lezing hanteert het museum een vrije inloop. U hoeft niet van tevoren te reserveren. Entree is gratis. Wel is het mogelijk een vrije donatie te doen. Versnaperingen zijn voor eigen rekening. Locatie: Zalen 5-6 in Gemeenschapscentrum Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. Lezing In deze lezing gaat Blankers in op de Peel aan weerszijden van de Peelrandbreuk, het gedeelte dat in de slenk van Roermond (de Centrale Slenk) ligt en het gedeelte dat op de Peelhorst ligt. Blankers geeft antwoord op vragen als: heeft de Maas door de Groote Peel gestroomd? Waarmee is de Centrale Slenk opgevuld? Hoe en wanneer is de Peel ontstaan? Hoe en wanneer is de Peelrandbreuk ontstaan? Blankers zal in heldere taal een lezing houden die voor een breed publiek toegankelijk is. Piet Blankers Na een baan als aardrijkskundeleraar en als professioneel auteur op het gebied van natuur en landschap houdt Piet Blankers zich na zijn pensionering vooral bezig met natuurbescherming (zie www.stichtingveen-depeel.nl) en het pro deo schrijven van boeken over o.a. de Peel en de geologie van de provincie Limburg. Het meest recente boek waar Blankers aan heeft meegewerkt is Heel de Peel: Hét boek over de Peel (2021). In dit boek staan veel wetenswaardigheden over het unieke natuurgebied De Peel. Over dit hoogveen-moerasgebied is al veel gepubliceerd. In dit boek wordt dat in één band bijeengebracht. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Noot voor de redactie, niet ter publicatie Voor meer informatie of toelichting kun je contact opnemen met Guus Hovens, p rojectmedewerker Museum Peel en Maas. Tel: 06-11178924 E-mail: info@museumpeelenmaas.nl