1e Uitgave van de Heemkunde Kring Kessels - Eigen 7 verhalen van Kesselnaren over de laatste maanden van de 2e W.O. Vooral over de Kerkrazia november 1944 en de vernietiging van de Kerk en ons kasteel de Keverberg prijs € 12.50
Uitgave van de Stichting Behoud Kasteel de Keverberg Laatste Bewoners van het Kasteel Herinneringen aan het Meisjesinternaat St- Aloysius (Verhalen van “Meisjes “ over hun tijd op het Internaat ) Prijs voor leden € 15 niet leden € 19.95
Te Bestellen via het bestuur van de Heemkunde kring of via deze Website
Wandelingen : Oorsprong Tasbeek tot aan de uitmonding in de maas, met beschrijvingen van de aanliggende boerderijen en bezienswaardigheden. Lange versie 15,5 km Korte versie 7 km Prijs € 2