Privacyverklaring d.d. 14 Juli 2018 Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen gevestigd te Kessel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy-verklaring Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting Heemkundekring Kessels- Eigen verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. •Voor- en achternaam •Geslacht •Adresgegevens •Telefoonnummer(s) •E-mailadres •Bank/Giro rekeningnummer •Contributiebedrag Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor de volgende doelen: •Het afhandelen van uw betaling •Verzenden van ons periodiek en onze nieuwsbrief •Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting heemkundekring Kessels- Eigen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Zodra het donateurschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens verwijderd. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren Daarnaast gebruikt Stichting Heemkundekring Kessels-Eigen analytische cookies en deelt deze cookiegegevens met Google. De analytische cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze bevatten dus geen persoonsgegevens die traceerbaar zijn naar een persoon. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Heemkundekring Kessels - Eigen en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiertoe via contact op deze website Stichting heemkundekring Kessels - Eigen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen StichtingHeemkundekring Kessels – Eigen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact op deze website Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.